Observacions

  • Els cadells acostumen a trigar uns minuts o preses abans d'acostumar-se a mamar del Kitten Easy Feeder, igual que els passaria amb qualsevol altre biberó.
  • Potser no és tan eficaç en gats acabats de néixer com amb gats amb alguns dies de vida, tot i que ja estem treballant amb millores per a cadells recent nascuts.
  • Si els cadells són acabats de néixer, el tall a la tetina hauria de ser molt petit per evitar un gran flux de llet.
  • Recomanem utilitzar la llet necessària per a cada presa i no guardar la que els cadells no es beuen.
  • Feu la mescla de llet en pols i aigua recomanada pel fabricant de la llet per a gats lactants.
  • No cal omplir de llet fins dalt, ja que la pressió la fa sortir pel forat del tap. Omplir com marca la il·lustració.
  • Limit Llet
  • Un cop utilitzat el Kitten Easy Feeder, BULLIU-LO PER ESTERILITZAR-LO.
  • Es pot recolzar en algun lloc per evitar que els cadells el moguin.
  • Aquest producte és 100% català. Cap procés s'ha fet en països on s'explota els treballadors.