POLÍTICA DE PRIVACITAT

La visita a aquest lloc web no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En cas que l'usuari doni alguna informació de caràcter personal quan faci una compra, les dades recollides seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

theblackcatcompany.cat ha adoptat las mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

theblackcatcompany.cat no facilitarà, en cap cas, la seva adreça de correu electrònic, dades bancàries o qualsevol altra dada a tercers, ni farà servir cookies per conèixer les seves recerques i gustos a internet, pel que no significarà cap tipus de molèstia per als compradors dels nostres productes.

DEVOLUCIONS

Disposa de 7 dies hàbils, des de la recepció de la comanda, per retornar el producte (sempre exposant-nos-ho per escrit).
www.theblackcatcompany.cat només acceptarà la devolució del producte SI AQUEST ES TROBA EN EL MATEIX ESTAT EN QUÈ VA SER ENTREGAT. Sempre amb les despeses d'enviament i devolució a càrrec del client. Les devolucions es faran arribar a l'adreça que els proporcionarem enviant-nos un correu a info@theblackcatcompany.cat. Després de comprovar de l'estat de la mercaderia, que ha d'estar sense utilitzar i acompanyada del seu embalatge i documentació originals, es procedirà al reemborsament del seu import mitjançant un abonament, descomptant-ne les despeses de transport que haguessin generat tant l'enviament com la devolució del producte. En cas que l'article no es trobi en les condicions mencionades, serà retornat al client. Les despeses d'enviament i recollida dels productes a retornar seran a càrrec del client.

RECLAMACIONS

A partir de la recepció del producte el client disposarà d'un termini de 7 dies per enviar a www.theblackcatcompany.cat qualsevol reclamació en relació al producte subministrat. Després d'aquest plaç els productes seran considerats com a conformes i acceptats pel client sense reclamació possible. La reclamació haurà d'enviar-se a info@theblackcatcompany.cat i hi hauran de constar les dades següents:

Nom i cognom
Data de recepció de la comanda
Exposició dels motius de la reclamació

La validació de la comanda per part del client suposa expressament el coneixement i l'acceptació d'aquestes condicions generals com a part de la realització de la venta.